דבר תורה שבועי

פרשת האזינו – חג סוכות

פרשת האזינו היא ממש הסיום של ספר דברים והתורה כולה, ומדגישה שוב את התוכחה המגולה והחבויה , כמו גם דברי סיכום לפני הברכות של השבטים וסיומה הרשמי של התורה בפרשה הבאה: "וזאת הברכה" , אותה נקרא כמובן בשמחת תורה. בסוף פרשתינו אנו נפגשים בפסוק: "ויכל משה לדבר את כל הדברים , האלה אל כל ישראל […]

קרא עוד ←

שבת תשובה – פרשת וילך

גורלה של שבת תשובה נקבע מראש – היא בין ראש השנה ליום הכיפורים. במרכזם של עשרת ימי תשובה , שממש מאפילים עליה בעוצמתם הגדולה, אך בכל זאת יש בשבת זו הזדמנות מיוחדת לעסוק בדברים שאין לנו זמן אליהם בראש השנה ויום הכיפורים. בראש השנה וביום הכיפורים אנו בבית הכנסת שעות רבות , מנצלים את זמנינו […]

קרא עוד ←

פרשת כי תבוא

בפרשתינו אנו מצווים לערוך ברית מחודשת מיד בכניסתנו לארץ, ונשאלת השאלה הרי כרתנו כבר מספיק בריתות ביציאת מצרים , במתן תורה , ובעוד הזדמנויות ומשברים שהיו במדבר (ואני כבר לא מדבר על בריתות שהיו קודם לגלות מצרים – עם נח , אברהם וצאצאיהם) ואם כן מדוע יש צורך בברית חדשה? ואם כן מהי משמעותה המיוחדת?! […]

קרא עוד ←

פרשת כי תצא

"לא תראה את שור אחיך או שיו נדחים והתעלמת מהם השב תשיבם לאחיך" ( פרק כג' פסוק א'). מצוות השבת אבדה – היא מצווה חשובה ביותר, המביאה את האחווה , המחויבות והערבות ההדדית  לאחד משיאיה . לא מדובר במחווה של רצון טוב מוגבל בזמן וברצון המוצא, אלא ממש מצווה עם פרטים ודקדוקים רבים ובעיקר רצון […]

קרא עוד ←

פרשת שופטים

בתחילת הפרשה אנו פוגשים בציווי : " שופטים ושוטרים תותן לך בכל שעריך". בפשט של הדברים מדובר , בציווי חברתי קהילתי לראשי העם, חובה עליהם למנות מנהיגים – ובתוכם שופטים , סנהדרין מלך , כוהנים , לווים ואפילו נביא. אולי רמז לימנו אנו – שחייבים ללכת ולהצביע כדי להשפיע על דמויות השופטים של דורנו , […]

קרא עוד ←

פרשת ראה

"השמר לך פן תעלה עולותיך.  בכל מקום אשר תראה" (דברים יב', יג'). פסוק מדהים שבראש ובראשונה בפשט הדברים מגביל את האדם  לומר תודה ולבקש מריבונו של עולם , בכל מקום. אפשר להקריב קורבן רק במקומות המיועדים לכך. אבל הבן איש חי – מסביר עולותיך = מלשון  התעלותך ( בן איש חי – דרושים דברים ) […]

קרא עוד ←

פרשת עקב

"ועתה ישראל מה   ה' אלוקיך דרש מעמך , כי אם ליראה את ה' אלוקים, ללכת בכל דרכיו  ואהבה אתו."  (דברים  י' , יב, ) לאחר פרשת התוכחה ( דברים –  חזון ) ופרשת הנחמה ( ואתחנן – נחמו)  מגיעה פרשת עקב , אני קורא לה פרשת השיגרה. ובה ברכת המזון שהיא הברכה  היחידה שהיא מן […]

קרא עוד ←

פרשת ואתחנן

פרשת ואתחנן עניינים רבים נלמדים בפרשה השנייה , של ספר דברים היא פרשת "ואתחנן". משה מעלה פה עניינים לכאורה אישיים שלו וכן ממשיך לספר את קורות עם ישראל במדבר כולל – את מתן תורה ועשרת הדיברות. בתוך כל זה מופיעה פרשת – "שמע ישראל" , ובתוכה פרשת המורים "ושיננתם לבניך ודברת בם". רש"י ממש יוצא […]

קרא עוד ←

פרשת השבוע – דברים חזון

      שבת דברים חזון כמה קשה לשמוע דברי תוכחה וכמחנך אני יכול לומאר שלא פחות מכך קשה להשמיע דברי תוכחה מצד חוסר הנעימות שבדבר הספק איך הם יתקבלו וההשפעה שלהם על המוכיח עצמו. כשמשה מתחיל את נאומו האחרון לעמו בטרם יכנסו לארץ המובטחת ולאחר מסע ארוך במדבר שהוא הוביל מבית עבדים אל עם […]

קרא עוד ←

בשבועות הקודמים

גלילה לראש העמוד
דילוג לתוכן