פרשת תזריע מצורע

פרשת תזריע מצורע

ראש חודש אייר

בשבת זו ניקרא ב-2 ספרים , בראשון את פרשת  השבוע תזריע מצורע ,

ובשני – פרשת ראש החודש, ואת ההפטרה מהנביא , נפטיר מספר ישעיהו הפטרה המיוחדת לראש חודש.

ההפטרה היא פרק ס"ו בספר ישעיהו – הפרק האחרון בספר של הנביא המיוחד שניבא על חורבן בית המקדש וכה רצה שהחורבן יימנע ועם ישראל ימשיך להיות פה על אדמתו.

אך גם ידע להפוך פתאום באמצע הספר לנביא הנחמה בנבאו "נחמו נחמו עמי ".

פרק  ס"ו  מתחיל בעצם בשאלה מליצית ששואל הנביא בשם "אלוקים", כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדם רגלו אי – זה בית אשר תבנו לי , ואי- זה מקום מנוחתי "?

הקב"ה מדבר על אי – זה , והמפרשים מתחלקים לשניים בפירוש המושג:

בפירוש השאלה הראשונה:, חלקם מדברים על השאלה שמדברת על המקום עצמו .

והשנייה – מדברת על האיכות של הבית .

 כלומר: אלו שדיברו על המקום , מדברים בעיקר על הבעיה שתהייה לעם שמיד לאחר החורבן ,לא יהיה לו מקום להתחבר לאלוקים , בחורבן המקדש והארץ. אך אלו המדברים על איכות , בעצם מכוונים לכל דבריו של הנביא שמנסה כל הזמן להסביר לעמו כי הזבחים והעולות שהם מקריבים במקדש לא שווים כלום אם הם אינם נוהגים כבוד   זה בזה ,ומביאים את הקורבן רק כדי לכפר על החטאים הגדולים ולא כדי לתקנם.

אלוקים אומר – כי "ידי עשתה ויהיו כל אלה נאום השם"…(פרק ס"ו) – אני עשיתי הכל ואין לי צורך בקורבנות ובהתחנפויות שלכם.

וכאילו מקריב "דם חזיר" (פרק ס"ו)על מזבחי !

אבל הנביא אינו מסיים את ספרו בתוכחה ובאזהרות , אלא פונה ישר לנחמה: "שימחו את ירושלים וגילו בה כל אוהביה"..

"כי הנה ה' באש ובסופה מרכבותיו להשיב נחמה אפו" (פרק ס"ו).

נזכרתי שהיה או עדיין יש גדוד בחטיבת ברק 188 שקראו לו סופה שלוחמיו לחמו בקרבות העזים ביותר במלחמת יום הכיפורים עוד לפני שהיו להם טנקי מרכבה והשם של הגדוד נילקח מהפרק הזה ואולי זכה הנביא שלוחמים עבריים יישמו את נבואתו וילחמו כ"סופה" על מנת לדאוג לנחמה ואולי לשמר את הגאולה.

"והיה מדי חודש בחודשו ומדי שבת בשבתו , יבוא כל בשר להשתחוות לפני אמר ה'" (פרק ס"ו(

בפסוק זה הסוגר את ההפטרה נימצא את השיא של תקופת הגאולה.

הנבואה בפרק זה ובעצם בספר מסתיימת "בכל בשר" כלומר: לא רק אותם אלו שמגיעים כעת להקריב בבית המקדש אלא "כל בשר" וכמו שהפרשנים כותבים : כל בני האדם מלבד הרשעים שלא יזכו לכך.

נבואת ישעיהו לכל אורכה וגם בסופה מיועדת לעולם כולו , בעוד נבואת החורבן נוגעת בעיקר לעם ישראל , נבואות הנחמה והעתיד נוגעות בכל העולם כולו.

" וכיתתו חרבותם  לאיתים " – זוהי נבואת ישעיהו לכל העולם ולא רק לעם ישראל , ולא רק מהצד הפרקטי , אלא בעיקר מהצד הרעיוני אין משמעות עמוקה לגאולה של הפרט והעם ללא גאולת העולם – "יבוא כל בשר"..

בימי הקורונה אלו נשמעים דבריו של הנביא ישעיהו אקטואליים מתמיד , זה לא רק 72 שנות מדינה יהודית בארץ ישראל , אלא 72 שנות מדינה יהודית בעולם כולו, העולם ככפר גלובלי , לא הומצא במהפכת הטכנולוגיה והאינטרנט אלא כבר בנבואתו של ישעיהו לפני אלפי שנים , שמצווה על גולי בבל להוביל קדימה ולראות את גאולת ירושלים אך גם את גאולת העולם , ואי אפשר להפריד בניהם…

כאז כן היום.

נאחל לכולם חג עצמאות שמח , רק בריאות ושאכן נתחיל לראות בצמיחתו המחודשת של העולם כולו!

                                                                               בברכת שבת שלום , חודש טוב

                                                                                     ויום עצמאות שמח

                                                                                       הרב ספי שרמן