פרשת "כי תישא"

פרשת כי תשא

שבת פרשת פרה (ה-3 מ-4 הפרשיות של חודש אדר)

ופרשיות הקורונה

חשבתי לעצמי מה הקשר בין 3 הפרשיות , כי תשא ומצוות מחצית השקל שכל אחד צריך לתת לבניית המקדש / משכן , פרשת חטא העגל ,שבת ועוד..,

פרשת הפרה האדומה שאפשרה תמיד לכפר על מי שנטמא אבל יש בה פרדוקס גדול..(פרה DOX) שמי שמכין אותה נטמא בעצמו…ותקופת מגיפת הקורונה , שגרמה לנו למעבר חד אל תקופה שלא היינו חולמים להיות בה במאה ה-21!!! אולי יש קשר בין 3 עניינים אלו וזה ה"חוסר וודאות" .

כשעם ישראל ממתין למשה שירד מההר= הוא באקסטזה דתית ומצפה למפגש עם מנהיגו הדגול , מצילו ממצריים – שהפעם גם יגיע עם מתנת האלוקים – לוחות הברית עליהן כתובות עשרת הדיברות שמהן מושתת העולם , אך משה בושש לבוא.

"אור החיים" הקדוש כותב כי יש 2 אפשרויות שהעם חטא בגללם .

האחד- השכל- העם עושה חישובים כפי שמופיע בגמרא וכרש"י –כי משה צריך להגיע בסוף 40 יום ואילו באמת משה היה צריך להגיע קצת אחר כך (חישוב שעות מוטעה), ואז המתמטיקאים והמדענים אמרו כי משה בטח כבר לא יגיע. ואילו הסיבה השניה שבא השטן והראה להן דמות חושך ואפלה כדמות מיטתו של משה ובעצם איזושהי חוויה שהביאה אותם למסקנה שמת משה.

העם היה בחוסר וודאות נוראי ולכן פנה לאהרון שניסה למשוך את הזמן , אבל גרם לחטא גדול.

גם בפרשת הפרה האדומה חוסר הוודאות שולט – אנו מבינים כי הפרדוקס שאליו נכנסים בהכנת מרקחת אפר הפרה כובל בעצם את ידנו בהכנתו, ומעמידה בספק גדול , אך התורה בעצם מצווה אותנו לעשות זאת.

והנה בתקופתנו אנו מבינים ומשתאים בתופעה כמו הקורונה – ונכנסים שוב לספק ,לתהייה ולחוסר וודאות.

מו"ר הרב עמיטל זצ"ל תמיד היה כועס על אלו שהכל ברור להם והם בטוחים בסיבות לאירועים , בפרשנויות של התופעות השונות והוא תמיד הדגיש שלאחר השואה האיומה (הרב ניצול שואה) שום דבר כבר לא בטוח ומובטח (אפילו לא מדינת ישראל בראשית צמיחת גאולתנו והוא היה ציוני גדול אך  קשה היה לו עם הביטחון המופרז ).

יש חשיבות גדולה לחשש , לספק , לאי הוודאות אך בדורנו זה מספק לנו רצון לעמוד בניסיון ולנסות למצוא פתרונות גדולים לעיתים , גם למציאות שמציבה מולנו אירועים גדולים.

בטוחני כי העולם לא יראה אותו הדבר לאחר משבר הקורונה ואולי גם אנחנו בעצמנו בעולם הפרטי שלנו – יותר ענווה , יותר יראת שמיים לאלו מאיתנו הנמצאים שם , יותר אמונה בגבולות הכח של האדם אך גם ביכולתו למצוא מזור ורפואה לתופעות קשות ובעיקר המון סבלנות , עזרה הדדית ודאגה האחד לשני.

כל החשש אי הוודאות והספק יהיו מאחורינו , מקווה שנמשיך לאמץ בתרבותנו גם את הענווה שמזמנת לנו תקופה זו.

                                                   בברכת שבת שלום , רק בריאות

                                                             ובשורות טובות

                                                             הרב ספי שרמן