פרשת תצווה – זכור

פרשתינו היא אחת מפרשות המשכן אך גם נקראת "שבת זכור" , על שם הפרשיה השניה מ-4 הפרשות שאנו קוראים כל שנה סביב חודש אדר. פרשת "זכור" הנקראת תמיד בשבת שלפני פורים.

אבל פרשתינו יכולה גם להתחבר זכור בעיניין אחר.

בפרשתינו יש פסוק :" ואתה תדבר אל כל חכמי לב אשר מלאתיו , רוח חכמה ועשו את בגדי אהרון לקדשו לכהנו לי " (שמות פרק כח' פסוק ג').

הפסוק שמדבר על הציווי למשה רבינו , לצוות על האנשים החכמים (מהלב ולא רק מהשכל), לתכנן ולעשות את בגדי הכהונה שיקדשו את הכוהנים בבואם לשרת בקודש.

"אור החיים "הקדוש בפירושו על הפסוק מתייחס לרעיון שמשה מצווה לצוות על כל חכמי הלב ולא רק תוכן אחד ספציפי: " ודקדק לומר אל כל , כי זה הוא אחד הסימנים המובהקים ,שהדבר הוא מהשלמת הדעת, ומרצון הלב , שידבר הדברים לכולם יחד , שאם היה מדבר בא בדאבון נפש , ישתדל לומר הדברים לא לפני רבים ,וכל אחד יכול לומר הדבר בפני אחד , לא יאמר הדבר בפני שנים ,,אשר על כן ציוה ה' לעשות סימן לדבר אל כל חכמי לב, ובזה יוודע לעיני הכל כי נפשו חפצה וליבו שלם."

אור החיים לכאורה אומר כי הפניה אל הרבים , יש בה יתרון גדול המורה על השלמות שלהם ועל צדקת הדרך היותר נכונה , למרות שהפניה ליחיד יותר מכובדת ועניינית.

בעולם החינוך בדרך כלל אנו נוטים לפתח יחס אישי , ואמירה אישית לכל אחד זה ניראה יותר מכובד , עינייני ולכאורה גם אפקטיבי יותר, אפשר לדייק יותר כשאתה מדבר אל אחד ואליו בלבד.

אולם עולמנו בנוי מאנשים , מחברות , מקהילות ומקבוצות מגוונות , גם בכיתה בבית הספר , בעיקר בקהילה ובמדינה ואנו צריכים תמיד לדבר גם לקבוצה ולא רק ליחיד , לחכמי הלב ולא לחכם הלב.

הדרך לדבר לציבור היא מראה על השלמות הגדולה של המסר אותו אתה מעוניין להעביר הלאה.

אז היכן עובר הגבול ומה ההוראה הברורה – מתי נדבר אל היחיד ומתי אל הרבים? האמת לא כל כך ברור לי , אבל נראה כי תמיד צריכה להיות אמירה כפולה ליחיד ולרבים ולא לשכוח כי בסופו של דבר סך כל החלקים גדול מהשלם (ואולי לכך התכוון האור החיים).

צוות יקר!

אסתר בתשובתה למרדכי אומרת לו :" לך כנוס את כל היהודים וצומו עליי"..

צריך לפעמים עוצמה של ציבור , קהילה  עם וכדי לבטל גזירות ובכדי לקדם את העולם ולתקנו.

יש אמירות אישיות שלנו , וישנן אמירות כלליות , בואו ננסה לשמור על שתיהן , על האמירה האישית "איש לרעהו" (משלוח מנות).ועל האמירה הכללית – "קריאת המגילה ברוב עם" (חוץ מאלו שבבידוד הקורונה).

שתהייה לכולנו שבת שלום ופורים שמח

רפואה שלמה ובשורות טובות לכל עם ישראל

הרב ספי שרמן