פרשת תרומה (ובחירות שלישיות)

פרשת תרומה ובחירות שלישיות

בפרשת משפטים הקודמת, הפרשה פנתה בעיקר לפרט- לאדם הפשוט, ההולך בדרך, זה שנתקל בחברו, וזה שמקיף עצמו במצוות.

בפרשתנו אנו פותחים סדרה של 5 פרשיות שעוסקות בכלל.

אבל כבר בהתחלה אנו פוגשים המון פרטים קטנים על בניית המשכן וכליו.

בכל כלל – אנו מוצאים המון פרטים, שלעיתים  מביאים אותנו לשאלה האם יש צורך בכל כך הרבה פרטים- לא מספיק הרעיון  והאידאה שיש צורך בכלל?!

נכון שכל עניין גדול כמו בניית משכן לאלוקים, בנוי מפרטים רבים, כל בניית חברה ומדינה חייבת התעמקות לפרטים, חוקים ומצוות, אבל האם לא נוכל לומר שטובת הכלל עדיפה על הפרטים הקטנים ?!

המדרש אומר: "לא ניתנו המצוות אלא לצרף בהן הבריות " (בד', פמ"ד) וחייבים לומר כי ריבוי המצוות והחוקים, הדברים ה"קטנים" לכאורה, הם אלו שמצרפים מלשון עבודת הצורף את הבריות- האחד לשני, אך גם מצרפים הבריות לאלוקים, ואולי גם מצרפים את נפש האדם בעצמה, נפש שהיא מפוזרת ומופרדת, והמצוות והחוקים ומציאת ההבט הפסיכולוגי-מוסרי שבהם-מצרפת את האדם עצמו בתוכו.

המשכן ולאחריו המקדש היו מרכז העם היהודי – בסמוך למקדש שכן ארמון המלך, הסנהדרין, החכמים ושאר הנכבדים-כוהנים ולווים , משרתי האומה.

הרמב"ן כותב בפרושיו: "כפי פשט  השכינה  בישראל צורך הדיוט ולא צורך גבוה"(שמות כט')        

כלומר המקום המרכזי הוא הצורך של האדם.

האדם צריך ארגון, סמכות, יסוד מארגן, הכלה, למרות שאיפתו של כל אדם לפרטיות, ייחודיות, הגשמה עצמית, הגדרה עצמית, חופש, בנייה אישית, הרי שהוא רוצה גם את ההגדרה המשותפת והיסוד המארגן שהוא שיתופי לכולם.

כששואלים במדרש מדוע צריך אלוקים את המקדש עונה המדרש בשמו של הקב"ה: "ארד ואצמצם שכינתי בתוך אמה על אמה(שמות רבה ל"ד).

הצמצום הוא בעיקר בשביל שיוכלו כולם להכירו ולהאחז בו.

בפרשיות המשכן והמקדש מסופר רבות על השותפות וההשתדלות של האדם והעם כולו במאמץ הגדול של הבנייה, וכל זה על מנת ליצור שותפות בין האלוקים לבין האדם.

אבל יש עוד נקודה חשובה שהאלוקים מברך אותנו בסוף כל העשייה.

ונאמר לגבי המלאכה: "ויברך אותם משה… מה ברכה ברכם? אמר להם: יהי רצון שתשרה שכינה במעשה ידיכם."

לא משנה מי יבחר לשותפות עם ריבונו של עולם ביום שני (יום הבחירות ) להמשיך את בניית "המקדש הישראלי"- אבל שתשרה שכינה במעשי ידיו.

                                                                                                        בברכת  שבת שלום    

הרב ספי שרמן