פרשת "בשלח"

שבת בשלח – שבת שירה

שתי מלחמות ושלל אירועים בפרשתנו ,ממלחמת האלוקים במצריים שבתחילת הפרשה , דרך עימותים של העם עם מנהיגיו, ועד למלחמה וסוף הפרשה מלחמה בין העם ובין העמלקים.

הצבא המצרי וגם הצבא העמלקי מובסים , אך בעוד הצבא המצרי טובע בים שנבקע על ידי מטה האלוקים, הצבא העמלקי מובס בשדה הקרב על ידי הצבא היהודי שזה עתה קם לו מתוך עם 210 שנים של עבדות ושיעבוד שכמעט וחיסלוהו ולאט לאט לוקח אחריות על חייו ועתידו ושועט קדימה.

"ויאמר משה אל יהושוע בחר לנו אנשים וצא הלחם בעמלק"(פרק יז'פסוק ט') מדהים שעמלק מגיע ונלחם עם ישראל – משה אינו שואל את פי ה' , רק כמה פסוקים קודם לכן "צועק" משה אל השם שיביא מים לעם, ועוד קודם לכן – לחם מן השמיים , ומכה את הים עם מטהו ובוקע אותו, וכל מצרים טובעים בים – אבל פה מיד כשמגיע עמלק ותוקף את העם , אין פה ציווי אלוקי – אלא משה יוזם מעצמו – שולח את יהושוע והצבא להילחם , לא מפעיל את המטה ועולה לגבעה (לא לנתק) אלא ליתר בטחון אם יצטרכו את עזרת האלוקים .

העמק דבר (הנצ"ב מוולוז'ין) כותב: " רצה משה רבינו להראות לישראל את כח השגחת ה' עליהם, גם בלי נס נגלה, על כך סידר מלחמה זו בדרך הטבע וכאשר לא נוצר משה רבינו לכך ע"כ צוה את יהושוע ". (פסוק ט').

העמק דבר מדגיש את המלחמה שנעשתה ברצון משה, ואכן רק 5 פסוקים לאחר מכן מביא את דבר השם:" ויאמר ה' אל משה כתב זאת זכרון בספר…"

כלומר רוצה התורה להדגיש פה במפורש את המלחמה ההפוכה , שמתחילה ברצון בשר ודם, בבחירה של מנהיג (יהושוע ולא משה), ללא משה ונס על טבעי נגלה ,אלא על ידי כח צבאי.

בזמן מלחמת המפרץ הראשונה בשנת 1991 היה סטיקר "תהילים נגד טילים". סלוגן נחמד לא כל כך אהבנו זאת שהרי זוהי המלחמה הראשונה של אלוקים במצרים אבל אותה אין צורך לרשום זכרון בספר, אומנם צריך לזכור את יציאת מצרים – של העם היהודי , אך לא את המלחמה במצריים , ולעומת מלחמת עמלק אותה יש לזכור כמלחמה , כי שם לחמו היהודים נגד שונאיהם שהתקיפו אותם בצאתם ממצריים וללא ניסים גלויים.

גם הריקוד: "ואין לנו על מי להשען אלא על אבינו שבשמיים". אנו נשענים על צבא חזק, ואמונה בלתי מתפשרת של חיילי צה"ל שדואגים לגבולות הארץ כמובן עם ידי משה המונפות מעלה.

אז אני מציע את הסטיקרים האלו:

"טילים נגד טילים ותהילים בצידם " , "ואין לנו על מי להישען אלא על אבינו שבשמיים ושליחיו בארץ".

זוהי צריכה להיות סיסמתו של כל יהודי באשר הוא במיוחד במדינת ישראל.

חברים יקרים!

המון עשייה חינוכית של מחצית עמוסה ומוצלחת של דאגה לכל תלמיד ולכל צורך , יחד עם "סיעתא – דשמיא" , בכל מעשי ידנו , נמשיך הלאה בעוז ובענווה גדולה.

חיזקו ואימצו ויהי ה' עמכם!

                                 בברכת שבת שלום ומבורכת

                               הרב ספי שרמן