פרשת ויחי

יעקב אוסף את משפחתו ומברך אותם, ומיד לאחר מכן נאסף אל עמיו – ומעלים אותו לקבורה במערת המכפלה.

"ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרה אתכם באחרית הימים , הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם"

הרש"ר הירש בפירושו לתורה מדגיש לנו את הפעלים שבהם נוקטת התורה , פעילויות מסויימות – וגם במקרה שלנו הוא מדגיש את שתי ההוראות של יעקב שכה שונות האחת מהשניה אך הכרחיות זו לזו.

"האספו" "הקבצו".

"האספו אינו זהה עם הקבצו : האסף יכול להאמר גם ביחס ליחיד, "עד האסף מרים" , אסף פירושו להוציא דבר מתוך חוג זר , ממקום שאינו ראוי לו ולקלוט אותו במקום הראוי.

מכאן האספו : הנתקו מכל זר וזכה והוועדו כאחד במטרתכם המשותפת היו נקלטים במה שמשותף לכולכם.. מצווה להוועד מבחינה רוחנית בנקודה אחת ולשם מטרה אחת" כביאורם הקולע של חז"ל במדרש : "היטהרו" (רש"ר הירש פרק מט' פסוקים א'-ב').

המושג האספו הוא במובן האישי – כמו שראינו אצל מרים – כל אחד מתנתק מהזרות שלו ושבתוכו ומתחבר אל מטרה גדולה ,החיבור אינו סביב אחדות , אינו חיבור חברתי , אלא חיבור אישי , כל אחד יתאסף סביב הערכים והדרך הגדולה שלו , וכפי שחז"ל הגדירו: האספו= היטהרו.

אולם "הקבצו ושמעו בני יעקב " פה כבר יש צוואה והוראה נוספת,(פרוש רש"ר).

פה כבר לא מדובר בחיבור אישי אלא בקבוץ האנשים האחד אל השני.

אולם גם פה חייבים לשמור על  "השמעו ", אין משמעות לקבוץ ללא התוכן המשותף שמתחיל במצוות התוכן האישי.

בשנה וחצי האחרונות אנו חיים בתוך מערכת בחירות בלתי פוסקת מציאות שמזמנת לנו 2 אתגרים גדולים.:

הראשון – "האספו" – דיונים בלתי פוסקים ברוח הישראלית בתוכן החיבור של כל אחד מאיתנו – מציאות שמציבה מולנו מראה  כל בוקר מהו סט הערכים שאני רוצה לחיות על פיו ומהן המטרות הגדולות – קודם כל במימד האישי – שאני מוכן להקריב למענם ודרכן אני רוצה לראות את המדינה והחברה בישראל מתקדמת קדימה.

לעומת זאת אנו גם חווים בתקופה זו פרודים גדולים ולא שמנו לב שבמשך תקופה כה ארוכה (כמדומני שזה תקדים  בישראל ומעולם לא היה כך)

חווים פירוד – גדול , תקופת בחירות ארוכה שהיא ההפך הגמור מ"הקבצו".

האחדות והעמידה האיתנה באה במבחן בתקופה כה ארוכה וזאת כמובן בגלל הדעות הרבות וערכי הרוח שעומדים פה למבחן.

"האספו"  "והקבצו", אומר יעקב בראשית דבריו לבניו לפני מותו – ומתוך זה בונה לכל אחד מבניו דרך וברכה משלו .

אתגר האספו ואתגר ההקבצו – ילוו אותנו גם בחודשים הקרובים ,בואו נעמוד בו יחד.

                                                                                בברכת שבת שלום                                                                                    הרב ספי שרמן