פרשת תולדות

האם הבן חייב להמשיך בדרכי אביו ?

"ואלה תולדות יצחק בן אברהם ,אברהם הוליד את יצחק!"

מדוע חוזרת התורה על יצחק בן אברהם ,ועל כך שאברהם הוליד את יצחק?!

פירושים רבים מצאנו במפרשי התורה להדגשה ולחזרה בו , החל מהדמיון של יצחק לאברהם והדגשת התורה כי יצחק הוא אכן בנו וכלה בעמידה על ההבדל שבין יצחק לאברהם, כשכל אחד מהם מייצג מידה אחרת אך חושבני שמצאתי כאן אולי את אחת הדילמות החינוכיות הגדולות שמאז ועד היום מלווים אותנו , והיא – עד כמה אנו מצפים מבנינו – דור ההמשך להמשיך את דרכינו, ועד כמה אנו מצפים שיתחילו בדרך חדשה?!

ואף מעבר לכך עד כמה יכולים הבנים להתחיל בכלל דרך חדשה אם גדלו בבית אבא שהוא מוביל לדרך מסוימת ועד כמה ניתן לפרוץ צורת חיים מקובלת ומכילה ,לכיוונים חדשים ושונים?!

לפעמים אכן נמצא בן שמשנה לגמרי מדרך הוריו ויוצא לדרך חדשה. אנו רואים זאת בעשיו שאינו מגורש מבית אביו (כדודו ישמעאל) אבל מחליט לצאת וליצור לעצמו – תרבות וזהות אחרת – ברור שלהוריו לא היה נח עם החלטותיו אבל הם קיבלו זאת והשאירו אותו בביתו.

כשילד שגדל בבית דתי עוזב את הדת , זה מאד קיצוני , ועל כן נכנס למשבצת מסוימת ,גם כשילד מבית חילוני חוזר בתשובה – זה מוגדר וברור.

אבל איך יובדל  יצחק מאברהם?! ואיך יובדל יעקב מיצחק ?! הרי יצחק הוא ממשיכו של אברהם –ושלא כישמעאל לא גורש מביתו אלא המשיך לגדול ולינוק מתורתו של אביו, ואם כן היעלה על הדעת שיבחר לו דרך עצמאית?

והרי גם הדרך העצמאית , מה כבר יכול לבדל אתו מאביו?!

ועל כן התשובה צריכה להיות ברורה – גם מי שמתחיל לצאת לדרך חדשה ,בעקבות חלומו ,אופיו כישוריו ומפגשו עם העולם , אסור לו לנטוש את תורתו של אביו ואולי אינו יכול בעצם…

גם מי שגדל בבית שרע לו בו , אל לו לפסול אם כל מה שקיבל בביתו , ולכן "ואלה תולדות יצחק בן אברהם" – יצחק הוא בנו של אברהם אבל גם "אברהם הוליד את יצחק".- כלומר אברהם השאיר אצל יצחק את תרבותו , מנהגיו ודרכו גם אם יצחק כבר דבק ברבקה ויצא לדרך חדשה ,שהרי יודעים אנו שיצחק היה שונה מאד מאברהם אביו וכבר בתחילת הפרשה בהתמודדות שלו מול הרעב שהיה בארץ וזה שלא ירד למצרים דרך ההתמודדות שלו מול אבימלך הפלישתי.

יוצא לי לפגוש אנשים שפורשים מדרכי אבות , ולוקחים כיוון אחר מתרבות ביתם ועדתם ולעיתים אף לחיוב ולא לשלילה.

אבל אני תמיד מדגיש בפניהם קחו עמכם משהו מבית אבא, אל תזנחו את הכל ,גם אם ניראה לכם שאת הבית החדש כשתקימו , ואת דרך החיים שלכם השונה לחלוטין מדרכם של אבא ואמא –קחו עמכם גם את מורשתה של משפחותיכם ובטוח תמצאו שם עניינים משמעותיים שתוכלו אתם להעביר לדור הבא.

כפי ששמעתי פעם את מו"ר חותני פרופסור שלום רוזנברג שהשווה את הסיום של שתי הברכות האחרונות ב-7 הברכות – "משמח חתן וכלה" , "ומשמח חתן עם כלה".

החתן והכלה צריכים את 2 הדברים , גם להביא כל אחד מורשתו , תרבותו  ומנהגיו מביתו (חתן וכלה לחוד) בו גדל,  והתפתח וגם לבנות בית חדש(חתן עם הכלה יחד)

שנדע כולנו לקחת את המסורת מהעבר ולחדש בה בהווה ובעתיד.

ברכת חודש טוב ושבת שלום

הרב ספי שרמן