פרשת "בראשית"

בפרשתינו שהיא הראשונה בתורה ובתנ"ך כולו , אנו מוצאים עניינים רבים –בריאת העולם, יצירת האדם, חטא גן עדן, פרשת קין והבל , השבת ועוד…

תמיד שאלתי את עצמי לכשברא הקב"ה את האדם מה רצה ממנו?! מהו הציווי והמשימה שנתנה לאדם ומתוך כך מהי משמעות חייו?

פרופסור ויקטור פרנקל ניצול שואה ששהה במחנות ופיתח את תורת הלוגותרפיה – שהייתה שיטה פסיכותרפית שנועדה להקל על אנשים בשעות קשות לשמור על שפיותם.

פרנקל שכתב את ספרו: "האדם מחפש משמעות" , טען כי לכל אדם יש צורך ואף חובה לחפש משמעות לחייו גם קיומית כללית אך גם רגעית על מנת לקבל החלטות ולכוון את דרכו בחיים.

מספר פרנקל על סיפור אישי שחווה בתחילת השואה , הוא הוזמן לקבל אשרת הגירה בשגרירות האמריקנית , לקבל ויזה והלך לקבלה , אולם התלבט מאד האם לעזוב את הוריו המבוגרים שככל הנראה ישלחו למחנות ההשמדה , או להציל את עצמו , הוריו כמובן שציפו ממנו להציל עצמו .

כשחזר הביתה עם האשרת ראה על השולחן חתיכת שיש , כשאביו הסביר לו שהוא מצא אותה במקום שבו שרפו הנאצים את בית הכנסת שלהם , והוא לקח זאת מפני שהוא שבר של 10 הדברות שהיו כתובות עליה ונשארה בה רק אות עברית אחת שבאה לבטא את הדיבר שהיה עליה והיא "כ" – "כבד את אביך ואת אמך", באותו הרגע הבין פרנקל שלא היה אדם דתי (אם כי בניגוד למוריו פרויד העריץ וכיבד מאד עם הדת היהודית , וכל חייו הניח תפילין בכל יום – למרות שהיה נשוי לאישה נוצריה..) כי עליו להישאר עם הוריו וזאת המשמעות של חייו באותה תקופה.

המשמעות של האדם כפי שבאה לידי ביטוי בבריאתו – היא "בצלם אלוהים ברא אותו " (פרשת בראשית פרק ב') – יש לאדם נפש מיוחדת שרק עליו כתוב "ויפח באפיו נשמת חיים"

יודעים אנו כי את האדם ברא האלוקים עם משמעות ויכולת להיות מעורב במעשה הבריאה ולהיות שותף בבניית העולם אך זה יכול להיות רק עם משמעות עמוקה לחייו.

משימה או משימות שעליו לבצע ובשבילם הוא חי.

לא חייבים משמעות גדולה וענקית שתמלא אותנו ואת העולם מקטנותנו ועד בגרותנו  – אלא אפשר משמעות זמנית אבל שנותנת לנו כח לקבל החלטות , להכריע דילמות ולהתיר ספקות.

בפרשת בריאת האדם תוך כדי שהאלוקים שואל אותו : "איכה?" ,

אנו צריכים לשאול את עצמנו מהי משמעות החיים שלנו והיכן אנו יכולים לתרום ולהמשיך השותפות עם הקב"ה במעשה בראשית שנמשך עד לימנו אנו

בואו נמצא את הנקודה ונמשיך עמה הלאה.

                                                                                        בברכת שבת שלום

                                                                                          הרב ספי שרמן