מהנעשה בראשית – פרשת בראשית

משתתפים בצערו : של שרון מורדוב רכז ז'-ח' וגן פולטוב תלמיד כיתה יב' בהלקח מהם האבא והסבא ר' נתנאל מורדוב – תנוחמו מן השמיים.

במשך השבוע השתתפו עשרות תלמידים מהתיכון בתפילות אצל שרון ומשפחתו – יישר כח גם למורים שארגנו והגיעו .

סדנאות של הצלחה והתמודדות עם קושי: נתנו בכיתות מופ"ת על ידי עמותת מופ"ת.

מבצע המלצות ספרים: ממשיך הספרנית סימונה עוברת בכיתות בימי חמישי וממליצה על ספרי קריאה לשבת כשלאחר מכן תלמידים רבים משאילים ספרים – יישר כוחה.

חוזר פדגוגי – אחרי החגים: נשלח לכולם על ידי אילנית בוואטצפ נא פתחו אותם ותראו שאתם עומדים בכל .

בוגרים: שלחתי לכם ושולח שוב את ההודעות המשמחות של 3 בוגרים שלמרות המון מניעות יחלו ללמוד ביום א' באקדמיה – בעיקר בזכות הצוות והעקשנות שלהם.