מהנעשה בראשית – פרשת וילך

שבוע קצר היה לנו ובכל זאת כמה עיניינים:

בית מדרש בוגרים: נערך ביום שישי , ראשון לשנה זו.

השנה אנו ערכנו אזכרה שנה לתלמידנו יוסף צ'מרה אביה עם תלמידי יא' – יב', בוגרים ומשפחת אביה . ישר כח ליעקב על אירגון הארוע.

ארוחה לקראת ראש השנה והתרת נדרים: בכיתה יב'3 – יישר כח לתלמידים ולמחנך שי גרופי

עבודות לסוכות: שלחתי ווטצאפ עידכון , נא לשים לב לפרטים ובמיוחד לעבודות של סוכות.

שעות פרטניות: אילנית הוציאה הודעות אישיות לכל המורים הרלוונטים , נא לפעול על פי הוראות אלו.

התרת נדרים וכפרות: טקסים יהיו אי"ה לפי בתים בימים ראשון ושני לפני יום הכיפורים.