פרשת ראה

"השמר לך פן תעלה עולותיך.  בכל מקום אשר תראה" (דברים יב', יג').

פסוק מדהים שבראש ובראשונה בפשט הדברים מגביל את האדם  לומר תודה ולבקש מריבונו של עולם , בכל מקום.

אפשר להקריב קורבן רק במקומות המיועדים לכך.

אבל הבן איש חי – מסביר עולותיך = מלשון  התעלותך ( בן איש חי – דרושים דברים ) האדם צריך להתעלות, ע"י המידות הטובות שלו,  אולם  זה  , מוגבל מאוד , לזמנים ולמקומות מסוימים.

אם לאדם מידת הזריזות  שהיא מידה מעולה , לא יעלה על הדעת שהוא ישתמש בה לדברים לא נכונים.

וכן גם לגבי מידת אהבה ,הוותרנות והנדיבות – השימוש שבהן צריך להיות דוגמא לעולמו הרוחני של האדם ולא רק הגשמי.

ואני רוצה מעט להרחיב אפילו לתת מבט אחר לעניין .

מידת האהבה הגדולה שהאדם מביע או מידת החסד שלו , לא צריכה לעניות דעתי להיות מופנית רק או בעיקר לעניינים רוחניים .

ברור לכולנו שאפשר וצריך להשתמש במידות טובות בכל התחומים ,

אני מאמין כי אדם שנותן צדקה  גם יחסיו  עם עובדיו ויכולתו להבחין במצוקה אצל חברו גדולה יותר .

אדם שמוכן לוותר על כספו על מנת להדר במצוות, ידע גם להבחין ולתמוך בגר יתום ואלמנה .

אין פה שני עולמות אלא עולם אחד.

רגישותו של אדם שבאה לידי ביטוי בעולמו הרוחני  היא גם רגישותו  שנובעת ובאה לידי ביטוי בחייו הפשוטים היומיומיים .

אין אפשרות אחרת .

ואולי לפרש הפסוק קצת אחרת  (שוב פרשנות שלי) , לשים נקודה אחרי המילה עולותיך.

זה גם נובע מכך שהקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום או כאמרת הרבי מקוצק

" בכל מקום שנותנים לו להיכנס ", כפי ששמעת פעם שכתוב , "על לבבך ", ולא כתוב בתוך לבבך, מפני שהדברים נמצאים על הלב ועלינו רק לפתוח אותו והם יפלו פנימה .

צוות יקר

נמצאים אנו בשבת האחרונה של חופשת הקיץ, ולפני א' אלול שהשנה היא גם ה 1.9.

אין אפשרות  אחרת לעסוק בחינוך ללא העיסוק ב" עולות" = ובהתעלות . יש לי תחושה וגם ידיעה מסוימת כי ההתעלות והעיסוק במידות  צריכה  להיות בעיקר – במקום מסוים – בבית הספר.

אני מאמין כי ההתעלות , יש לה מקום חשוב כמקום חשוב והנה נפתחת לפנינו האפשרות להתעלות, לעסוק במידות ובהתעלות רוחנית יחד עם תלמידינו .

שנה חדשה מזמנת לנו גם הזדמנויות חדשות , לעסוק בדברים ועינינים חדשים , ולחזק בנו את הדרוש חיזוק.

אני מאחל לכולם הצלחה רבה והמון כוח להתחיל השנה ולקדם תלמידנו ב"עוז וענווה" .

                                      בברכת שבת שלום, חודש טוב  ושנה טובה

                                                        הרב ספי שרמן