מהנעשה בבית הספר – דברים חזון

מזל טוב-למוןרה לאנגלית קיילי וסלס לרגל אירוסיה עים בחיר ליבה.

יום עיון א-ישר כח לדגנית שאירגנה את יום העיון למורים החדשים וליהודה שרון אילנית והמפקחת דרורית שנטלו בו חלק.

היה ממש מתוקתק ומרתק.

י

יום עיון ב:יש רכח לאילנית על ארגון יום העיון פתחנו עים הרב פנירי שדיבר על צמחה מתוך כאב ועל תפקידו החיובי של הבכי

המשכנו עים אורלי שיפמן בסדנא על כלי תקשובי בשם טימס המשכנו עים תו תקווה של דגנית עמיי ואורן וסיימנו בארוחת צהריים.

יש רכח לכל השותפים.

גיוסים-השבוע התגייסו 8 בוגרים רובם ליחידות לוחמות התרגשנו והתפללנו .

שתהיה לכולנו שבת שלום ומבורך