פרשת מסעי – ראש חודש אב

היום יום שיש י ראש חודש אב ערב שבת פרשת מסעי שהיא גם

שבת שניה משלושת

שבתות הנחמה .

מהיום אנו ממעטין בשמחה כדברי הגמרא:"משנכנס אב ממעטין בשמחה".

שמעתי בשם מאן דהוא שכל הרעיון הוא למעט בשמחה אבל לא להפסיק בשמחה כי אי אפשר לו לעולם 

ללא שמחה כלל.

לגבי ראש חודש אב יש עניין בפוסקים האים הוא חלק מתשעת הימים או בגלל שהוא ראש חודש ואנו צריכים בראש חודש לשמוח הרי שדיני האבילות על חורבןבית המקדש מתחילים רק במוצר=אי ראש החודש והשנה במוצאי השבת.

ברל זאת איך ניתן לןמאר הלל בעצב?

גם בתשעה באב עצמו מהצהריים ניתן לעשות מלאכה וכן לקום מכסא האבלות לכיסא רגיל  לבשל את הסעודה המפסקת 

הצום וכו.

ונישאלת השאלה ביום תשעה באב עצמו כשבית המקש=דש עדיין עולה הלהבות מותר כבר לבטל חלק מדיני התענית והאבילות ? הרי האבילות בחלקה ממשיכה עד ליום עשירי בר=אב שבו המשיך להשרף המקדש?

אלא שיש פה כניראה עיקרו ןחשוב מאוד

האופטימיות והנחמה אינן מסתלקין מחיינו גם ביום העצוב ביות ר בשנה.

נחבר לזה את רש"י הראשון בפרשתינו שמביא 2 דעות מדוע מנתה התורה את כל הנקודות בהם נסעו וחנו בני ישראל במדבר.

וניצמד לאחד מהפירושים"אלה מסעי בני ישראל משל  למה הדבר דומה?למלך שהיה בנו חולה והוליכו למקום אחר לרפאותו

כיון שהיו חוזרים התחיל אביו מונה כל המסעות ואמר לו כאן ישננו….. כן אמר לו הקב"ה למשה מנה להם כל המקומות היכן הכעיסוני…"

המשל מובן אבל קצת קשה לי מדוע היה צריך להזכיר לו למשה דווקא את המקומות בהם עם ישראל הכעיס אותו. מדוע לא הזכיר לו בעיקר את הרגעים הטובים בהם האמין העם במשה בקב"ה ?

אלא כניראה רצה המדרש לחזק את ההשקפה אולי האנטי אנושיתכי גם אים הצלחנו בדרך והבן התרפא ןוהנה עומדים

אנו בשערה של הארץ המובטחת הרי אנו חייבים לזכור גם את תלאות הדרך הנפילות החטאים הכעסים והמריבות  זה אולי לא נעים אבל חשוב לצורך הךמידה  האישית והכללית.

בתשעת הימים אנו שמים על השולחן את הנפילות והחטאים שלנו כעם את האתגרים שלנו שלא הצלחנו לעמוד בהם את הנפילות לאו דווקא האישיות את זה נשאיר לעוד חודש לאלול ושרי אלא ניתמקד ברוח הכוללת ובתחושה שלנו כי אני חייבים להביט לאחרו לנקודות החדובות במסע שלנו ללמוד מהן ולצעוד קדימה לא לשכוח את הנחמה שמופיע הכבר ביום תשעה באב בצהריים.

במשך כל השנה אני באופן אישי אוהב להתמקד בהצלחות וללמוד מהן בתשעה ימיןם אלו ננסה להתמקד גם בנפילות ובנקודות בהן רגזנו בדרך

איך זה קרבה ואיך יצאנו יוצאים מהן.

שתהיה לכולנו שבת שלום חודש טוב

ובשורות טובות

ספי שרמן