פרשת וירא

דמותו של אברהם ממשיכה ללוות אותנו, לארך הפרשיות האחרונות.

האלוקים מתגלה לאברהם כמה פעמים בפרשיות אלו ובעיקר ב-"לך-לך" וב"וירא".

הרב סולוביצ'יק בספרו :" עמודו של עולם" –המאסף מאמרים על אברהם אבינו ובעצם על פרשותינו , מבחין בשוני הגדול שבין פרשת לך-לך לפרשת וירא.

2 פרשות אלו שאנו נמצאים בתוכם הן הפרשיות העיקריות שבהן מתגלה לנו אברהם אבינו.

בשניהם מנהל אברהם אבינו מערכת יחסים משולשת מול הסובבים אותו בקהילה הקרובה והרחוקה ושאר יושבי הארץ, מול משפחתו ,שרי, יצחק, הגר וישמעאל ומול האלוקים.

במפגש שלו מול האלוקים אנו מוצאים 2 כותרות הפוכות האחת מהשנייה.

הכותרת הראשונה היא "לך-לך" והשנייה ו"הוא יושב פתח האוהל" (וירא), בעוד שההתגלות של הקב"ה אל אברהם היא כתנועה , מתחילה פרשת לך-לך להגדיר את ההתגלות בישיבה.

בלך-לך אברהם מצטווה לשנות מקום בכדי להיפגש עם האלוקים ובוירא הוא מבין שניתן להישאר באותו המקום ולהיפגש עם האלוקים.

"והוא יושב פתח האוהל" – אין צורך לנטוש את העולם כדי להיות קרוב לאלוקים, אדם יכול להמצא בתחומו של עולם , ולהיות חלק ממנו, לעסוק בעיניהם של בני אדם לשבת בפתחו של האוהל לא בהתבודדות במקום כלשהו , לא בבדידות במערה בתא, כלוא ומנותק, לאחר ימים ארוכים של תפילה ושל התמסרות.

אך אם אתה עוסק בשאלות היומיום בדרך העולה לרצון לפני האלוקים , אתה פוגש בקב"ה."

(הגרי'ד סולוביצי'ק עמודו של עולם עמוד 163).

מה נפלאה היא הגדרתו של הגרי"ד, את המפגש המחודש של אברהם עם הקב"ה.

מפגש שנערך בתוך החוויה היומיומית ולאו דווקא בתפילה או בבית הכנסת .

ניתן לומר שיש פה חידוש גדול של אברהם ובניית קומה נוספת שלו בהגדרת המפגש של האלוקים מול האדם.

במפגש שכזה יש גם פאן נוסף.

בעוד שבהתגלות של לך-לך וברית בין הבתרים , הקשר בין האלוקים לאדם הוא דרך ציווי ופחד גדול ( ברית בין הבתרים יכול לשמש כתפאורה לסרט אימה – כך אמר לי בני לפני מספר שנים) , הרי שהמפגש בין אלוקים לאדם בפרשת וירא באוהל ובסדום הוא דרך שיח דו צדדי , מפגש של אהבה.

הרב סולוביצ'יק כותב שמה שמחבר את שתי הפרשיות היא ברית המילה שהרי הקרבה האלוקית הייתה של אדם , ורק פה היא נהפכה לקרבה של "בן ברית".

כשאתה בן ברית המחויבות גדולה יותר , הקרבה גדולה יותר, וגם האופן שבה אתה יכול להשתמש בה מגוונת יותר

צוות יקר!

הקשר עם התלמידים יכול להיות כשל אדם לסמכות, כשל איש למלכות  וכתלמיד לרבו.

אין לזלזל בקשר שכזה , אולם כשנכנסים לקשר זה ומייצבים אותו סביב היראה והסמכות , צריך להמשיך הלאה ולשאוף שהקשר ימשיך ויתחזק גם כ"בן ברית" ולא רק דרך סמכות ויראה .

נמצאים אנו בשלב של השנה שבו ייצבנו את עצמנו בפני תלמידנו בבחינת פרשת "לך-לך" וכעת קדימה , רצים קדימה לפרשת "וירא, – קשר של בן ברית , קשר של שיח מכבד ומקדם.

                                                                                       בברכת שבת שלום

 

                                                                                         הרב ספי שרמן.

מהנעשה ב'ראשית' – וארא

הבגרות בתושב"ע: יישר כח לכל התלמידים ולמורים שהגישו כבח"מ ובמשנה וכמובן ליניב הרכז. הבגרות במתמטיקה: יישר כח לגיא ולצוות על

קרא עוד ←