פרשת לך-לך

מתגלה ובא לעולם היהודי , הראשון וזה משוטט בעולם בחיפוש (אינסופי), ובסוף מצא את "מנהיג הבירה" (בלשון המדרש), מצא את ריבונו של עולם ,ואת האלוקים.

תמיד חשבתי לעצמי , מה הדגש בפרשת לך-לך , בדמותו של אברהם אבינו, שמשמש, או צריך לשמש דגל עד לימנו אנו, דגל שניתן לנפנף בו ופירושו להיות יהודי?!

אפשרות אחת כמו השיר: "לך-לך פירושו להיות יהודי" (וכבר כתבנו על כך בעבר), אולם יש עוד פסוק שאני חושב שניתן לגזור ממנו, ודרכו היהדות והיהודי חידשו ומחדשים בעולם.

"אל תרא אברהם , אנכי מגן לך, שכרך הרבה מאד"

לאחר מלחמת המלכים (המלחמה העולמית הראשונה..) ובעקבות נצחונו (המזהיר) של אברהם על 4 המלכים (שניצחו את ה-5, ושחרור לוט ומשפחתו והשבת הרכוש ), אברהם פתאום "ירא", מהי אותה יראה?
השאלה בכלל עולה שהרי זה המקום האחרון שהוא צריך לפחוד ממשהו או ממישהו, כוחו גדול מאי פעם, עוצמתו אדירה, הוא נחשב כשליט יחיד, ניצח בקרבות, ואם כך ממה נובע הפחד?!

ענה על כך המדרש (בראשית רבה ,מד',ה) ישנן 3 סיבות מדוע אברהם ירא:

ועל כך מביא המדרש 3 סיבות:

הסיבה הראשונה: "אולי אותן אוכלוסין היה בהן צדיק אחד וירא שמים אחד?"

מצפונו העיק עליו , אולי בטעות בתוך המלחמה (שהייתה מוצדקת)פגע באדם שלא היה מעורב או יותר נכון לא היה צריך להורגו .

ופרופסור נחמה ליבוביץ דייקה מדברי רש"י ששונה מדברי המדרש." שלא תיענש על אותן נפשות שהרגת"- שאברהם חושש שיהרוג אפילו את אלו שהיו צריכים להיהרג…כלומר: גם אלו שלכאורה פגעו בלוט בצדק העולמי, צריך מאד להזהר בהרגתם…(ולא רק הצדיקים)

הסיבה השניה: סיבה פוליטית- "האמר אותם המלכים שהרגתי שבניהם מכנסים אוכלוסין , ובאים עמי מלחמה"?. פחד מכך שתהיה מלחמה נוספת , ומה אנו צריכים אותה ? למה תועיל? וגם אם ננצח – מלחמה זה דבר רע!

הסיבה השלישית : בעיה  עם ריבונו של עולם – חשבון של שכר ועונש – אולי מרוב חסדים שאלוקים מרעיף עליי – נגמר הקרדיט?! זהו חשבונו של עולם , כמו שאני אומר לתלמידים , תבואו לתפילה ולא תבואו להתפלל, התפילה היא מול הקב"ה…ולכן אין ציון על תפילה אלא על הגעה בזמן לתפילה.

בסיבה האחרונה אינני מבין כל כך , אולם ב-2 הראשונות –חשיבה, ההדגשה בימנו.

חצי שנה "מתעללים" בנו .בדרום הארץ הפשוט ביותר זה לפתוח במלחמה או מבצע, אברהם מלמדינו כי הדברים לא פשוטים כל כך .

הפחד המוסרי מלהרוג , ולפי רש"י גם את אויבנו , הוא פחד יהודי, זה איננו דבר שלילי , שהרי אברהם תוקף ונלחם , כבש את הארץ והתמודד עם מנוולים גדולים מאד, אולם הבין כי גם בסדום וגם על 4 המלכים יש לגלות סימני אמפטיה , למרות השחתותם הגדולה והצדק שלכאורה נראה מוחשי בהצדקת המלחמה מולם.

פחדו של אברהם מהמלחמה זהו פחד מוסרי יהודי שצריך ללוות אותנו גם בצדקת דרכינו , קודם כל מהפאן המוסרי ורק אחר כך מהצד הפוליטי ואפילו הדתי שבינינו לאלוקים,

אין זה עניין לימין או לשמאל לצפון או לדרום, אלא לכל יהודי באשר הוא , זהו החידוש הגדול של היהודי הראשון.

צוות יקר וחשוב.

אולי זה גם לנו , כשנכנסים למאבקים גם אם זה לשם שמיים, חשוב מאד, בתוך תחושת השליחות והבירור הכללי , נשתדל לראות במאבק סוג של ברירת מחדל ולהשתדל להפעיל את הרגש המוסרי בפתרון הבעיות הפוליטיות והדתיות– אחרי זה .. (ואני מוסיף גם את עצמי בעניין זה..)

                                                                     בברכת שבת שלום

 

                                                                        הרב ספי שרמן

מהנעשה ב'ראשית' – וארא

הבגרות בתושב"ע: יישר כח לכל התלמידים ולמורים שהגישו כבח"מ ובמשנה וכמובן ליניב הרכז. הבגרות במתמטיקה: יישר כח לגיא ולצוות על

קרא עוד ←