האזינו: מהנעשה בביה"ס השבוע

·        קבלת שבת בכיתות ז'-ח' – מסורת חדשה יישר כח לשרון

·        יישר כח גדול לדניאל מחנך ז'1–  על הכנת דף ההלכות לסוכות.

·        סדנאות לסוכות – יישר כח גדול למחנכי ז'-ח' ו-ט'-י' על הסדנאות.

·        שיחה של המקובל יצחקי– לכיתות ז' ח'.- תודה לרב אבי ולאחיה על השידוך.

 ·        לימוד חברותא משותף לכיתות ז'1 ו- יב' 2 – יישר כח גדול לרב דורנשטיין ולדניאל.- נהפוך זאת למסורת.

 ·        סליחות מוזיקליות – ביפה נוף ובמודיעין.- יישר כח לבצלאלי  ולשרון.

 בדיזנגוף ביטלנו עקב האבל על יוסף – נשלים בהמשך.

·        סוכה בחצר בית הספר- יישר כח גדול לשימי ואברהם על בניית הסוכה.

 ·        אזכרה ליוסף אביה ז"ל- נערכה בביתו , יישר כח למורים ולתלמידים שהשתתפו.

פרשת בלק

בעצם הפרשה הייתה צריכה להיות קרויה על שם בלעם הנביא אלא שהיות והמשנה עצמה מכנה את בלעם "רשע" , קראו

קרא עוד ←