פרשת כי תבוא

כמה פרשיות מעניינות בפרשתינו- בתחילה פרשת הבכורים, שעלינו להביא משדינו, לכהן בבית מקדש מהפרות המובחרים, ואחר כך פרשיות של מצוות לא תעשה וההתייצבות על הר גריזים .והר עבל ומעמד הברכות והקללות, משה מכניס את העם לישורת האחרונה, של הכניסה לארץ.

במסגרת התיאור הזה – מצווה התורה על הקמת גלי אבנים  שבאים לסמל משהו, בהתחלה יש את האבנים שהם מכניסים לירדן ודורכים עליהם.

לאחר מכן האבנים שהופכים למצבה במקום הראשון שבו הם ישנים בלילה הראשון שלהם בארץ ישראל.

ולבסוף גל האבנים שגם הוא בנוי מ-12 (כנגד 12 השבטים) האבנים שהופכים למזבח בהר עבל (הר הקללה).

זכורני שבאחת מהמשימות שקיבלנו במסגרת מילואים. אי שם בשנות ה-90 הגענו להר עבל וביקרנו במקום שבו ככל הנראה עמד המזבח הגדול , ובו עמדו השבטים בשעת הקראת הברכות והקללות (האמת היה מאד מרגש)

וחשבתי לעצמי אם הייתי חי באותה התקופה איך הייתי מרגיש על הר עבל , כאותם שבטי ישראל שעמדו שם והוזהרו על הקללה .

מה מיוחד באותם שבטים.- שהוזהרו על הקללה ועמדו על הר עבל?!

ומדוע לא עמד כל העם על הר גריזים? – הייתי שם ונראה שיש שם מספיק מקום לכולם…

כאן ניזקקתי לפירושו של האברבנל לפרשתינו וליהושוע פרק ח' שם בעצם מתבצע בפועל האקט שמסופר בפרשתינו.

וכותב האברבנל כי התורה  חזרה על הקמת האבנים פעמיים על מנת לתת בעצם 2 ציווים:

הראשון- רשות

והשני – חובה.

הראשון – יבוא לבטא את השמחה שבניצחון ובכיבוש הארץ כבשאר האומות.

השני- את החובה להקים  האבנים על מנת לקיים את מצוות השם .

העם ודאי שיקים מונומנטים ופסלים (?!) ומצבות לנצחונם הגדול, אך יחד עם זה יקום גם מזבח – כחובה להתחבר להשם ולשמוע בקולו.

וכך אני רוצה להבין :

שני הציווים הרשות והחובה  הם החידוש של הר עבל , בהר גריזים  הכל חובה- " מאת השם הייתה זאת היא נפלאת בעינינו"

ברור שכל מעבר הירדן הצלת העם במדבר, וכיבוש הארץ יש לו צד אלוקי –חזק אבל יש חובה לדבוק, אולי החידוש של ארץ ישראל הוא כח הבחירה בין טוב לרע , בין הקללה לברכה ויש את דבר הרשות שמתחדש דווקא בהר עבל.

אם אדם יקיים את דבר השם מתוך חובה בלבד – תאיים עליו הקללה , אך אם יעשה גם את הרשות – לא תקרב היא אליו.

 

צוות יקר:

חובה עלינו להגיע בזמן ולתת ציונים , למלא המשו"ב, ולהשתתף בהשתלמויות אך עבודת החינוך דורשת גם את הרשות.

אם רוצים לעבוד – מספיקה החובה אך אם רוצים להצליח – צריך גם לעשות את דבר הרשות.

לאחר פתיחת שנה מרגשת מאד , במפגש עם תלמידנו – ניראה שאכן נוכל להמשיך ולשוףלהצלחה את כל תלמידנו ! רק אם נפעיל גם את דבר הרשות את הדברים שלאו דווקא חובה עלינו לעשותם …ועם נעשה ונצליח.

      שתיהיה לכולנו המשך שנה טובה ומתוקה ושבת שלום!

                                                                                  בברכה

                                                                            הרב ספי שרמן

 

   

מהנעשה ב'ראשית' – תזריע מצורע

מהנעשה בראשית חזרה ולימודים 1: ביום א' בבוקר שבנו למסגרת הלימודים בתיכון כל יום ל-7 שעות. השעה הראשונה הינו תפילת

קרא עוד ←