פרשת ויקרא – ראש חודש ניסן

השבת נקרא בתורה בשלושה ספרים

פרשת ויקרא המתחילה את ספר ויקרא , פרשת ראש החודש ופרשת ה"חודש" שהיא הפרשה האחרונה מ-4 הפרשיות.

אנו נכנסים לחודש ניסן מתוך 3 התחלות חדשות  – ויקרא , ראש החודש , וה"חודש".

"אדם כי יקריב מכם קורבן לה'" (פרק א' פסוק ב').

מפרש הבן איש חי (בספרו עוד יוסף חי – דרשות), כי המילה "מכם" לכאורה מיותרת ומספיק לכתוב "אדם כי יקריב קורבן לה'" ,  ואם כן מה באה המילה "מכם" לחדש לנו?!

אלא מושל הוא משל לאדם שרוצה לשכור פועלים , ויש לו 2 אפשרויות :

האחד- פועל שכיר שעבד אצל מישהו אחר .והשני- פועל עצמאי שהיה לו עסק ופשט את הרגל.

שקל האדם העשיר בדעתו והחליט לקחת את העובד העצמאי שלמרות שהוא בעצם פשט רגל הרי שהוא  יודע מה זה להיות עצמאי , להשקיע, לבחון את הדברים ולקדם את העסק- זה כבר טבוע בו , והוא יעשה הכל להצלחת העסק , לעומת הפועל שכל חייו היה שכיר ולא מוטבעת בו התכונה של ההצלחה וקידום העסק.  והוא מביא חיזוק לדבריו מפירושו של "שמן המור" (דף 13) שדורש את הגמרא מברכות (לד'): "במקום שבעלי תשובה עומדים , צדיקים גמורים אינם עומדים".

הצדיק משול לעובד שכיר , שהרי מאז ומעולם הייתה מוטלת עליו סמכותו של האלוקים, אולם הרשע תמיד "כפועל עצמאי", עד שפשט את הרגל ועשה תשובה ועכשיו הוא יכול לנצל את "כוחותיו העצמאיים" – לקדם את עצמו ואת העולם כולו.

שתי דוגמאות עומדים מול עינינו- ר' עקיבא ורבן יוחנן בן זכאי , שעל שניהם נאמר שהחלו לעסוק בתורה רק בגיל 40 , שהשתמשו בכוחותיהם הגדולים והעצמאיים שפיתחו במשך 40 שנה על מנת לקדם את עולם התורה.

ולבן איש חי יש פירוש מבריק על הפסוק : "וזכרת כי עבד היית במצרים ושמרת לעשות את החוקים האלה" – כלומר תשתמש בכוחות שקיבלת בארץ מצריים על מנת להתקדם ולשמור החוקים.

ולפי זה ניתן להבין את המילה "אדם כי יקריב מכם" . באותם כוחות שאתה משקיע בעצמך כמו עצמאי , כך עליך להשקיע בדרכי שמים, זה הקורבן האידיאלי. עניין נפלא זה נותן לנו מבט מרתק על דרך החינוך שבה אנו רוצים לחנך את בנינו .

מצד אחד רוצים לחנכם כ"שכירים" – כאלה שהולכים בתלם, משכורתם קבועה ודעותיהם שוות ואינן משתנים , ואין סיכוי ש"יפשטו את הרגל", שהרי הם אינם עצמאיים , יש להם יתרונות גדולים במיוחד כשמדברים על מסה גדולה של תלמידים .

אולם מצד שני – חייבים לפתח את תכונת העצמאות של התלמיד , גם במחיר סכנה ב"פשיטת רגל", אולם תכונת העצמאות יש בה בכדי להעצים את נפשו של התלמיד ואולי לגרום לכך כשגם שיעבוד כשכיר ישתמש בכוחותיו העצמאיים , ולא ילך כל חייו רק כצאן אחר הרועה . עצמאות היא מילה נרדפת ל"בן חורין".

שכיר שמתנהג כעבד נשללת ממנו תכונת הבן חורין , לעומת שכיר המתנהג כעצמאי, ומנצל את תכונתו זו לעשות טוב בעולם כולו.

שנת ה-70 למדינה קוראת לנו להתנהג כעצמאיים בתוך עולמו של ה"שכיר" ובכך להראות מהי עצמאות אמיתית.

שתהיה לכולנו עצמאות אמיתית חודש טוב ושבת שלום

הרב ספי שרמן- מנהל ראשית